Skip to content

Niektóre osoby mają problem ze spłaceniem pożyczki w ustalonym terminie. Wtedy pojawiają się schody. Nawet bardzo dobrze przemyślana decyzja o zaciągnięciu pożyczki może okazać się problematyczna, ponieważ wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Pojawia się wtedy duże wyzwanie, jakim jest terminowa spłata pożyczki. Większość firm pożyczkowych tylko na takie okazje czeka. Chcą zarabiać na klientach, którzy nie są w stanie spłacić zobowiązania w ustalonym terminie. Nie decydują się na udzielenia im pożyczki długoterminowej, która wiązałaby się z wydłużonym terminem spłaty. Niektóre firmy jednak dość przychylnie podchodzą do kwestii związanych z płatnościami i wyciągają rękę do klientów. Pożyczkodawcy ustalają nowy, dostosowany do potrzeb klienta harmonogram spłaty, w którym będzie on mógł oddać całe zobowiązanie wraz z odsetkami. Takie rozwiązanie jest uczciwe i pozwala na wywiązanie się z umowy. Klient może wtedy spokojnie spłacić zobowiązanie i cieszyć się brakiem problemów finansowych.

Rozkładanie pożyczek na raty

Jeżeli zaciągnąłeś bezpłatną pożyczkę, ale nie zdążyłeś spłacić jej w terminie musisz zapomnieć o tym, że nadal będzie ona darmowa. Firma pożyczkowa ma wtedy prawo doliczyć wszystkie koszty dodatkowe, które wcześniej były niewidoczne i których klient nie miał opłacać. Jest to dla niej rekompensata za zwłokę, na jaką naraziłeś taką firmę i nie ma co się dziwić, że firmy pożyczkowe na takie rozwiązania się decydują. Na pewno koszty te będą dość wysokie, dlatego musisz przygotować się na to, że zwrócić trzeba będzie całkiem pokaźną sumę. Za błędy trzeba płacić. Niestety. Niektóre firmy pożyczkowe decydują się na przemianowanie zwykłej pożyczki na pożyczki długoterminowe, czyli takie, w których płatność rozkładana jest na raty. Zgadzają się na ustalenie harmonogramu spłaty w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Pożyczka rozkładana jest na kilka rat. Dzięki temu klient jest w stanie spłacić całe zobowiązanie minimalizując szkody, jakie mogłyby powstać w momencie, gdyby w ogóle do takiej spłaty nie doszło.

Co należy zrobić, aby rozłożyć pożyczkę na raty?

Jeżeli chcesz poprosić firmę pożyczkową o rozłożenie zaciągniętej pożyczki na raty, przede wszystkim musisz złożyć wniosek. Powinien on zawierać wszystkie Twoje podstawowe dane, numer pożyczki, jaka została już przez Ciebie zaciągnięta, kwotę zadłużenia wraz z odsetkami, a także należy podać powód, dlaczego nie byliśmy w stanie spłacić terminowo zobowiązania. Jeżeli prośba zostanie we właściwy sposób umotywowana, można będzie liczyć na to, że pożyczki długoterminowe zostaną nam przyznane bez większych problemów. Cały wniosek należy zakończyć złożeniem podpisu.

Nowy harmonogram spłaty zadłużenia

Firmy pożyczkowe dość przychylnie podchodzą do kwestii rozkładania zadłużenia na raty. Wolą takie rozwiązanie niż ciągle wydzwaniać klienta, aby spłacić na raz cały dług. Dzięki temu, że klientowi zostaną przyznane pożyczki długoterminowe, będzie on w stanie spłacać je w wygodnych ratach. Na pewno dużo łatwiej mu będzie, niż gdyby miał całe zobowiązanie oddać na raz.